Skyddat ursprung


SKYDDAT URSPRUNG

Det rena bräckvattnets låga salthalt, gynnsamma bottenförhållanden och rätt vattentemperatur, gör norra Bottenvikskusten till en unik växtplats för siklöjan med den åtråvärda Kalixlöjrommen. Bara här lever de särskilda växter och organismer som utgör siklöjans basföda och ger löjrommen dess unika smak.

 De flesta gastronomiska bedömare anser att Kalixlöjrom har en enastående smak och färg. Men även rent vetenskapligt är Kalixlöjrom unik och innehåller exempelvis mer och andra mineraler än löjrom som utvinns på annat håll.

SKYDDAT URSPRUNG

För att skydda Kalixlöjrommens särart har en ansökan om "Skyddad ursprungsbeteckning" gjorts till EU. Skyddad ursprungsbeteckning innebär att produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod.

 Skyddad ursprungsbeteckning är den förnämsta klassificeringen inom märkesskyddade produkter inom EU och omfattar exempelvis andra unika produkter som Stiltonost, Parmaskinka och Parmesanost. Kalixlöjrom är Sveriges första produkt som tilldelats skyddad ursprungsbeteckning av EU.