Det oförutsägbara löjfisket


Siklöjan fiskas på relativt grunt vatten inomskärs under leken, som infaller mellan 20:e september och sista oktober. Det kommersiella fisket sker av licensierade yrkesfiskare med moderna häcktrålare. Licenserna utfärdas av Fiskeriverket och yrkesfiskarna företräds av Norrbottens Kustfiskareförbund.
  Fisket ska enligt reglerna från Fiskeriverket börja tidigast sex på morgonen och avslutas före sex på kvällen. Leken och även fisket kräver slät och inte allt för kuperad botten av sand och grus och en låg vattentemperatur, runt 2-7 grader.

Siklöjans årsklasser varierar stort. Ett år av stora fångster kan följas av ett mycket magert utfall och tvärt om. Stor kunskap hos yrkesfiskarna, år av erfarenhet och även moderna hjälpmedel som ekolod är ingen försäkran om lyckad fångst. Utredningar från fiskeriverket visar att yrkesfisket efter siklöja har en obetydlig inverkan på tillgången. Vad som däremot är orsak till den stora variationen vet ingen med säkerhet.

Trålning efter siklöja sker endast som partrålning, där två båtar drar trålen mellan sig. Partrålning ger större kontroll över trålen, vilket är viktigt för att kunna undvika stenig och kuperad botten som kan förstöra trålen. Det ger också möjlighet att fiska av specifika områden, exempelvis kanten mellan stenig botten och sandbotten med stor precision.

Trålningen sker i lugna 3-4 knop med ständig radiokontakt mellan de två båtarna. Varje drag pågår i 2-3 timmar. Den makliga takten och ger fiskarna tid att korrigera kursen om ekolodet indikerar hård, dvs stenig botten, eller om chans finns att fånga ett stim siklöjor.

När trålen till slut vinschas upp avslöjas om draget var lyckat eller inte. Ett drag som ger mer än ett och ett halvt ton siklöja får anses som en god fångst.

  Förvånande för en utomstående är det faktum att nästan all fisk i trålen är siklöja. Endast någon enstaka abborpinne och mört slinker med. Vid exempelvis trålning efter räkor kan bifångsten uppgå till nästan 90 procent. Förklaringen till den minimala bifångsten är att de områden som trålas är så specifika att det i stort sett bara finns siklöja där.

Beroende på fiskelycka görs tre, fyra drag per dag. Sedan är det dags att föra fångsten iland. Kort hanteringstid är ett måste och transporten mellan kaj och beredningsställe får inte ta mer än 1 timme. När fisketrålarna glider in mot kajen står redan transporten och väntar.